Disciplines

VOEDING

Het klinkt zo logisch, wil je gezond leven dan dien je gezond te eten. Toch is het lang niet altijd even gemakkelijk. Want wat is nou precies gezonde voeding en wat kun je beter wel of juist niet eten wanneer je af wilt vallen of wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een bepaalde aandoening? De verschillende berichten in de media en vanuit je sociale omgeving spreken elkaar nogal eens tegen en kunnen de nodige verwarring geven.

Aan het begin van je Trinzo-traject bespreken we samen je huidige voedingsgewoonten en brengen we je eetgedrag in kaart. Op basis daarvan stellen we een voedingsplan op passend bij jouw situatie. Dit kan op allerlei verschillende manieren worden ingevuld en leidt er uiteindelijk toe dat je op verantwoorde wijze jouw voedingsdoelen kunt behalen.

Daarmee zijn we er uiteraard nog niet, want na het hebben van een goed voedingsplan is het de kunst om dit in de praktijk te brengen. Dit is aanvankelijk een proces van vallen en opstaan, waarin we samen aan de slag gaan met de barrières die je tegenkomt, zodat je nieuwe eetgedrag na verloop van tijd een gewoonte kan worden, waarmee je de rest van je leven op een gezonde manier mee vooruit kunt!

BEWEGING

Om te komen tot een gezonde leefstijl is beweging een belangrijke component. Bewegen is goed voor ons lichaam, voor je hart en bloedvaten, voor je cholesterol, je energieniveau, glucoseniveau en bewegen voorkomt ziektes, zoals diabetes en obesitas. Ook is bewegen goed voor je algehele welbevinden. Het heeft namelijk een gunstige invloed op stress, omdat het stresshormonen verlaagt en je stemming verbetert.

Beweging wordt verzorgd door Marit Bonte (fysiotherapeute). De trainingen vinden tweemaal per week plaats in de ruime trainingszaal van een fysiotherapiepraktijk  en worden aangevuld met bewegingsoefeningen voor thuis. Voordat je aan de slag gaat, vindt er een uitgebreide intake plaats, waarin samen met jou de doelen worden vastgesteld. Marit maakt vervolgens in overleg met jou een trainingsschema op maat.

De trainingen worden zowel ’s avonds als overdag gegeven en duren ongeveer 1 uur. Bij de trainingen wordt aandacht besteed aan drie facetten, namelijk cardio (hartslag), krachtuithoudingsvermogen en core-stability (grondoefeningen).  Tussentijds worden de resultaten met je geëvalueerd en op basis hiervan wordt het schema waar nodig bijgesteld.

GEDRAG

Het veranderen van gedrag lijkt gemakkelijk. Je neemt je voor om te stoppen met roken, minder te snoepen, meer te bewegen, en dat gaat een paar dagen goed. Echter, na een paar dagen gebeurt er toch iets waardoor het minder gaat, je hebt een tegenslag, je voelt je verdrietig, je motivatie is minder… en na een paar dagen ben je weer terug bij af. De goede voornemens zijn snel gemaakt, maar de uitvoering is veel lastiger. Dat klopt ook! Want het duurt ongeveer 10 weken voordat een verandering in je leven routine is geworden. Daar heb je dus 10 weken voor nodig! En wil je meer dan één verandering, dan heb je meer tijd nodig. Dit is een belangrijk gegeven in het proces van leefstijl verandering: geef jezelf de tijd!

In de gesprekken gaan we in op je doelen en motivatie voor de verandering van je leefstijl. Wat wil je bereiken en waarom? Heb je eerdere pogingen ondernomen en wat was het resultaat daarvan? Wat ging er goed in die verandering en waar liep je bij jezelf tegenaan?

Verder bespreken we de eventuele lichamelijke en/of mentale klachten als die er zijn en gaan we onderzoeken hoe deze klachten in je leven zijn gekomen en mogelijkheden om deze klachten te verminderen.

Daarnaast gaan we in op je persoonlijkheid door het invullen en bespreken van een vragenlijst. Deze vragenlijst maakt duidelijk wat je valkuilen zijn in je dagelijkse leven en met name in de omgang met jezelf en anderen. Aan de hand van deze vragenlijst kunnen belemmeringen in het veranderingsproces en terugval vroegtijdig besproken en opgespoord worden.

Mocht blijken dat het aantal gesprekken uit jepakket onvoldoende is om te komen tot lange termijn verandering, dan bespreken we dat en gaan we onderzoeken of er meer ruimte is voor gesprekken.